Welkom bij koor Melodia Ridderkerk

 

 

 

Bestuur

 Het  Bestuur van het Koor Melodia Ridderkerk is

als volgt samengesteld:

     Voorzitter:      

Ernst Bras

 Tel. 010 – 4521145

                                                          Vicevoorzitter/Secretaris:                                                         

Anneke van Toor

 Tel. 0180 - 428054

en

                                                            Penningmeester:                                                          

   Ellie Bergsma

        Tel. 010– 4103964 / 0610602353  


                          

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter:                         Ernst Bras

Vicevoorzitter:                   Anneke van Toor

Penningmeester:                   Ellie Bergsma

 


   Muziekcommissie:

  Bestaat uit: Het Dagelijks Bestuur en

de dirigent:

Rosien Fokke

                                                                                                                                                              

    beheer website:       

Ellie Bergsma

Tel. 010 - 4103964

                                                                                                                                                                       Boekingscommissie     

 

                                                                 

                                                                 Barbera Zoeteman

 

                                                                  Tel. 06-15181807

                                                                                                                                                              

      Kascontrolecommissie         

 Will Zandstra

Tel. 06-11344591

 en    

Annie Zandstra

Tel. 078-6196769

********************************************************